Journal

انفرادی بنفشه متولی، تَرَک

 

بیانیه:

ما تصورمان  بر این است که گذشته را پشت سر نهادیم و آینده را در پیش رو داریم. ولی امروز تلقی من از زمان این است  ما آنچه را که میدانیم،  پیش روی خویش مینهیم و آنچه را نمیدانیم را پشت سر میگذاریم آنچه پیشروی تاریکیست چراغ است، آنچه پیش روی من است، دانایی من از تجربیات انسانی من است. گذشته پیش روی من است تا بار دیگر کودک شوم، و این چراغ من است ، گذشته ام میان همه تجربیاتم ترک میخورند

 

 

درباره نمایشگاه/مصطفی معصومی

 

همانطور که هنرمند در استیتمنت خود اشاره کرد، این مجموعه در واقع برای وی سفری به گذشته است و بازبینی آن. در واقع عنوان مجموعه نقاشی هم به این امر اشاره دارد. انگار هنرمند از لای یک روزنه باریک، مثل تَرَک دیوار، به کودکی خود می نگرد و آسیب ها و تجربیاتی که در شکل گیری شخصیت اش مؤثر بوده را کنکاش می کند و به مخاطب ارائه می دهد. فضای مه آلود و خواب گونه در تمامی آثار این مجموعه نقاشی بر دیگر نشانه ها سنگینی می کند و همه عناصر را زیر سلطه خود قرار می دهد و هنرمند در این فضای رازآمیز دختر بچه ای را نشان می دهد که با عروسک و اسباب بازی هایش تنها رها شده. تنهایی و بی پناهی کودک در فضا وجهی کاملا استعاری به اثر میدهد. اگر کودک در فضای معمولش(یعنی در کنار خانواده) بتصویر کشیده میشد آثار تا این حد وجه روانشناختی پیدا نمی کرد. تمامی این نشانه های بصری در رابطه هنرمند با مخاطب بسیار تأثیر گذارند. بنابراین این ویژگی به مخاطب این کُد را می دهد که با آثاری مواجه است که هنرمندش به مخاطب ورودی ای داده است برای تماشای کودکی اش.

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “انفرادی بنفشه متولی، تَرَک

Leave Comment