Journal

انفرادی شقایق شعبانی، سودا

نمایشگاه انفرادی/سودا/شقایق شعبانی/16 بهمن 1397/گالری ایسو

استیتمنت هنرمند:

رابرت شلدریک، از پیشروترین فیزیکدانان کوانتومی در یکی از شگرف ترین دستاوردهای علمی بشری اثبات میکند که : هر صورت مادی خاطره ای دارد که قادر به نقل اطلاعات به طور خلق الساعه از طریق زمان و فضاست.
از این رو تکه های گچی را انتخاب کردم. گچ یکی از مصالح ایست ک حضور جدی در فضای زندگیمان در طول تاریخ تا به امروز دارد.
ترک و فرسودگی گویای زمانی است ک بر این ماده رفته است و نقش هایی که من بر این گچ میبندم انگارخاطرات محفوظ انسان هاییست که چون یادهای گذرا از کنارمان می گذرند. هم آمیزی تصورات من با ذهن ماده گچی آن چیزیست که از نگاه شما می گذرد.

 

درباره نمایشگاه

پرتره هایی که شعبانی بر روی صفحه های گچی بتصویر کشیده(که گاه شمایلی محرابی به خود گرفته و برخی دیگر مانند تکه های گچی ایست که شکسته و یا تکه ای از دیوار خانه ای مخروبه بوده است) در واقع استعاره ای از خاطراتی ست که گویی بر روی سطوح گچی جان گرفته اند و ابعاد تاریکی از زندگی انسان را نمایان می سازند. پرتره هایی مسخ شده که گاه مبهوت به نقطه ای زل زده اند و گاه برای مخاطب شکلک در می آورند و دهن کجی می کنند. پرتره هایی با رنگ های خاکستری، کدر و مرده که گاه بر رویشان رنگ هایی جیغ و تصنعی مانند رنگ سبز و قرمز پاشیده شده و بخشی از صورتشان را پوشانده. در واقع با پرتره های نقاشی های شعبانی تنها از یک بُعد میتوان روبرو شد و ارتباط برقرار کرد، که آن بعد “احساسات و عواطف” است.

 

 

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “انفرادی شقایق شعبانی، سودا

Leave Comment