درباره ما

درباره ایسو : گالری ایسو در سال 1394 در ادامه تلاش و فعالیت های گروهی و آموزش هنرمندانی توانا در حوزه‌ی هنر معاصر در محیط آموزشی مقیم در مچاله با هدف شکل گیری یک نهاد فرهنگی ارائه و تولید محور تاسیس شد.
گالری ایسو با نگاهی بینارشته‌ای و رویکردی معاصر می‌کوشد فاصله‌ی هنر شهرستان، مرکز و مرز بین المللی آن را از میان بردارد، از تولید و ارائه‌ی هنرمندان پیشرو حمایت کند و زمینه ای مناسب جهت ایجاد گفتمانی پویا را فراهم می‌آورد.
این گالری با پافشاری بر جریان گروهی و تاثیرش بر هنر معاصر محل قرارگیری گروهی از هنرمندان با عنوان ” بُرجاس ” می باشد و با تعریف پروژه های گروهی تلاش می‌کند مرز کنش گری خود را در تناسب با محیط و واقعیت های موجود هنری ابراز کند.

مدیران گالری

فروزان سلیمانی

متولد 18- دی – 1368

ایران – کرج

کارشناس هنر ، 1390

FOOROZAN SOLEIMANI

Founder & Artist (ISOO)

 

1386 ، شروع تجربه ی فعالیت حرفه ای در حوزه ی هنرهای تجسمی 
1394 ، تجربه ی تاسیس و مدیریت گالری ایسو ، آمل    
 مدیر داخلی گروه هنری برجاس و پروژه های  گفتگویی برجاس
1389 تا کنون ، مدیریت آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
1394 تا کنون ، برگزار کننده ی 60 نمایشگاه  از هنرمندان داخلی و خارج از ایران در گالری ایسو ، آمل
 1389 تا کنون ، تدریس هنر ، آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
نمایشگاه ها
برگزاری 2 نمایشگاه انفرادی و 70 نمایشگاه گروهی
از جمله …
نمایشگاه انفرادی
1396  برفاب ، گالری ایسو ، آمل 
1398 حسرت بُن ، گالری ایسو ، آمل
نمایشگاه گروهی
1398  مدعو در بینال استریل ، گروه هنری برجاس ، درسدرن ، آلمان
1398  نمایشگاه هنر معاصر با موضوع کلکسیون درد ، پروژه های گفت و گویی برجاس ، گالری ایسو ، آمل
 1398 موضوع اتمیزه شدن ، پرو ژه های گفت وگویی برجاس ، گالری ایسو  
1395 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران
 1396 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران 
1389-1391 ، شرکت چهار دوره هنر مفهومی هنر در فضای آزاد
  1390 ، شرکت در نمایشگاه هنر مفهومی ، کوآلالامپور ، مالزی
  1398 ، نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی ، کجکوک سکوت ، گالری گذار ، اصفهان 
 1395 ، نمایشگاه نقاشی و طراحی ، پروژه های برجاس ، گالری هنر ، ساری
1388 ، نمایشگاه هنرهای جدید ، دانشگاه زنجان ، زنجان
1389 ، نمایشگاه گروهی مقیم در مچاله با جمعی از هنرمندان معاصر ایران ، فرهنگسرای امام علی ، کرج
و…  
نمایشگاه گردانی
  2019 پروژه های گفتگویی برجاس ، کلکسیون درد ، گالری ایسو ، آمل
1394 ، نمایشگاه جمعی ازهنرمندان ایران به بهانه ی افتتاح نگارخانه ایسو ، به همراهی حمید اسدزاده ، گالری ایسو ، آمل
  1387 ، نمایشگاه گروهی نقاشی ، موزه ی زنجان ، زنجان
  1397 ، هنرمندان نقاش آمل ، گالری ایسو، آمل
 1394 – 1397 ،  برگزاری چهار دوره طراحی معاصر ، گالری ایسو ، آمل
1389-1398 ، برگزاری 15 دوره نمایشگاه ازآثار هنرجویان آموزشگاه مقیم در مچاله   
1395 ، هنرمندان نسل نو ، هنر معاصر ، گالری ایسو ، آمل
و..
نشست ها ی گفت و گویی
1398 ، نشست با موضوع گفت و گو پیرامون پروژه ی  کلکسیون درد ، گالری ایسو، آمل
1394 تا کنون  ، برگزار کننده ی 30 نشست تخصصی  از هنرمندان داخلی و خارج از ایران ، گالری ایسو ، آمل
1389 تا کنون ، برگزار کننده ی جلسات نقد و تحلیل فیلم ، موسیقی ، تجسمی  و تئاتر،  گالری ایسو و آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
1389 تا کنون ، میزبان جلسات شعر و ادبیات عصر دوشنبه ، گالری ایسو و آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
و…
فعالیت ها دیگر
1389 تا کنون ، ساخت گروهی چند ویدیو آرت و اجرای چند پرفورمنس و هنر محیطی
من جمله : ساعتها ، طناب ، اوایل دی ماه ، حسرت بُن و یادمان تدفینی

حمید اسدزاده

متولد 23 – بهمن – 1362

ایران – مازندران – آمل

1391 ، کارشناس هنر ، کارشناس ارشد رشته نقاشی از دانشگاه هنر و معماری تهران

HAMID ASADZADE

Founder & Artist (ISOO)

 

آغاز هنر تجسمی از سال 1379 و شروع حرفه ای آن از 1383  
 1394 تا کنون ، مدیر هنری گالری ایسو ، آمل
 موسس و مدیر گروه هنری برجاس و پروژه های  گفتگویی برجاس
1389 تا کنون ، مدیریت آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
1389 تا کنون ، تدریس هنر ، آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
1389 – 1395 ، تدریس دانشگاه هنر نیما محمود آباد ، مازیار نور ، علمی کاربردی واحد 5 آمل، هنر و صنعت فذا آمل
1384-1388 ، عضو اصلی گروه هنری حجم سبز
1386 ، عضو اصلی گروه زر
1387 ، موسس و عضو اصلی گروه گلوا
نمایشگاه ها
برگزاری بیش از 10 نمایشگاه انفرادی و 120 نمایشگاه گروهی
از جمله …
نمایشگاه انفرادی
 1385 ، 1386 ، نگار خانه زر ، آمل
 1384  ، نمایشگاه طراحی ، خانه فرهنگ آمل
  1385، نمایشگاه نقاشی ، خانه فرهنگ ، آمل
1387 ، نگارخانه حجم سبز ، قائمشهر
1394 ، طراحی و نقاشی به عنوان از این جنون معلق ، در گالری ایسو
 1398 ، احولی ، گالری ایسو ، آمل
و …
نمایشگاه گروهی
 1389-1391 ، شرکت چهار دوره هنر مفهومی هنر در فضای آزاد  
  1390 ، شرکت در هنر مفهومی ، کوآلالامپور، مالزی
 1386 ، سالانه هنرمندان معاصر مازندران ، تالار هنری صبا ، تهران
 1393 ، سالانه هنرمندان مازندران ، تالار هنر نیاوران ، تهران
 1395 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران
 1396 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران 
  1398 ، نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی ، کجکوک سکوت ، گالری گذار ، اصفهان 
 1395 ، نمایشگاه نقاشی و طراحی ، پروژه های برجاس ، گالری هنر ، ساری
 1398 ، شرکت در بینال استخاله ، گروه هنری برجاس ، درسدرن ، آلمان
 1398 ، پروژه ی کلکسیون درد ، پروژه های گفت و گویی برجاس ، گالری ایسو ، آمل 
 1398 ، پروژه ی اتمیزه ، پرو ژه های گفتگویی برجاس ، گالری ایسو ، آمل
 1384 ، نمایشگاه گروهی حجم سبز ، نگارخانه آثار ، تهران 
1385 ، نمایشگاه گروهی حجم سبز ، نگارخانه آثار ، تهران
1397 نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی گروه هنری حجم سبز ، گالری هپتا ، تهران
و…
نمایشگاه گردانی.
  1385 ، نمایشگاه به عنوان اکسپوی چین ، مدیریت فریبرز زرشناس/ نگارخانه زر ، آمل
  1386 نمایشگاه انجمن نقاشان ایران ، با مدیریت فریبرز زرشناس ،  نگارخانه زر، آمل 
  1388 ، نمایشگاه نقاشان مازندران ، نگارخانه زر ، آمل
  1386 نمایشگاه نقاشان مازندران ،  نگارخانه حجم سبز ، قائمشهر
  1397 هنرمندان نقاش آمل ، گالری ایسو ، آمل
  1394 – 1397 ،  برگزاری چهار دوره طراحی معاصر ، گالری ایسو ، آمل
1389-1398 ، برگزاری 15 دوره نمایشگاه ازآثار هنرجویان آموزشگاه مقیم در مچاله   
1394 ، نمایشگاه جمعی ازهنرمندان ایران به بهانه ی افتتاح نگارخانه ایسو ، به همراهی حمید اسدزاده ، گالری ایسو ، آمل
1395 ، هنرمندان نسل نو ، هنر معاصر ، گالری ایسو ، آمل
 2019 ، پروژه های گفتگویی برجاس ، اتمیزه شدن هویت ایرانی ، گالری ایسو ، آمل
2018 ، برگزاری نمایشگاه هنرمندان نسل نو، آمل ، نگارخانه زر ،آمل
نشست ها ی گفتگویی
1394 – 1398 ، برگزاری بیش از 30 نشست در پیرامون هنر تجسمی در گالری ایسو ، آمل
1389 تا کنون ، برگزاری مداوم جلسات نقد فیلم ، تئاتر ، موسیقی ، ادبیات فارسی ،  گالری ایسو ، آمل
1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی ، تحلیل کتاب ، علی قلی پور ، گالری ایسو ، آمل
1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، امر روزمره در جامع پسا انقلابی ، تحلیل کتاب ، عباس کاظمی ، گالری ایسو ، آمل
1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، هنر معاصر و امر اجتماعی ، امید قجریان ، گالری ایسو ، آمل
1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، هنرمند حرفه ای و هنرمند پیشرو ، عیسا چولاندیم ، گالری ایسو ، آمل
1397 ، سخنرانی با موضوع شئ وارگی اندیشه اسلامی ، آموزشگاه هنری بوم ، رشت
1397 ، گفتگوی آزاد پیرامون مجموعه آثار نقاشی من ، شهر کتاب نور ، نور
1398 ، سخنرانی با موضوع اتمیزه شدن هویت ایرانی ، گالری ایسو ، آمل
1398 ، سخنرانی با موضوع پروژه های گفتگویی برجاس ، گارگاه هنری و صنعتی یاتوکا ، رشت
فعالیت ها
1389 تا کنون ، ساخت گروهی چند ویدیو آرت و اجرای چند پرفورمنس و هنر محیطی
من جمله : ساعتها ، طناب ، زخم ، عامل شبه و یادمان تدفینی
هنرمندان ما
بنفشه متولیPAINTER, SCULPTOR, CONCEPTUAL ARTIST
زینب فاطمیPAINTER, SCULPTOR, CONCEPTUAL ARTIST