درباره ما

درباره ایسو : گالری ایسو در سال 1394 در ادامه تلاش و فعالیت های گروهی و آموزش هنرمندانی توانا در حوزه‌ی هنر معاصر در محیط آموزشی مقیم در مچاله با هدف شکل گیری یک نهاد فرهنگی ارائه و تولید محور تاسیس شد.گالری ایسو با نگاهی بینارشته‌ای و رویکردی معاصر می‌کوشد فاصله‌ی هنر شهرستان، مرکز و مرز بین المللی آن را از میان بردارد، از تولید و ارائه‌ی هنرمندان پیشرو حمایت کند و زمینه ای مناسب جهت ایجاد گفتمانی پویا را فراهم می‌آورد.این گالری با پافشاری بر جریان گروهی و تاثیرش بر هنر معاصر محل قرارگیری گروهی از هنرمندان با عنوان ” بُرجاس ” می باشد و با تعریف پروژه های گروهی تلاش می‌کند مرز کنش گری خود را در تناسب با محیط و واقعیت های موجود هنری ابراز کند.

مدیران گالری

فروزان سلیمانی

متولد 18- دی – 1368

ایران – کرج

کارشناس هنر ، 1390

FOOROZAN SOLEIMANI

Founder & Artist (ISOO)

 

1386 ، شروع تجربه ی فعالیت حرفه ای در حوزه ی هنرهای تجسمی 1394 ، تجربه ی تاسیس و مدیریت گالری ایسو ، آمل     مدیر داخلی گروه هنری برجاس و پروژه های گفتگویی برجاس 1389 تا کنون ، مدیریت آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل 1394 تا کنون ، برگزار کننده ی 60 نمایشگاه  از هنرمندان داخلی و خارج از ایران در گالری ایسو ، آمل  1389 تا کنون ، تدریس هنر ، آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل

 

نمایشگاه ها
برگزاری 2 نمایشگاه انفرادی و 70 نمایشگاه گروهی از جمله … نمایشگاه انفرادی 1396  برفاب ، گالری ایسو ، آمل 1398 حسرت بُن ، گالری ایسو ، آمل نمایشگاه گروهی 1398  مدعو در بینال استریل ، گروه هنری برجاس ، درسدرن ، آلمان 1398  نمایشگاه هنر معاصر با موضوع کلکسیون درد ، پروژه های گفت و گویی برجاس ، گالری ایسو ، آمل  1398 موضوع اتمیزه شدن ، پرو ژه های گفت وگویی برجاس ، گالری ایسو  1395 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران  1396 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران 1389-1391 ، شرکت چهار دوره هنر مفهومی هنر در فضای آزاد  1390 ، شرکت در نمایشگاه هنر مفهومی ، کوآلالامپور ، مالزی   1398 ، نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی ، کجکوک سکوت ، گالری گذار ، اصفهان  1395 ، نمایشگاه نقاشی و طراحی ، پروژه های برجاس ، گالری هنر ، ساری 1388 ، نمایشگاه هنرهای جدید ، دانشگاه زنجان ، زنجان 1389 ، نمایشگاه گروهی مقیم در مچاله با جمعی از هنرمندان معاصر ایران ، فرهنگسرای امام علی ، کرج و…  نمایشگاه گردانی  2019 پروژه های گفتگویی برجاس ، کلکسیون درد ، گالری ایسو ، آمل 1394 ، نمایشگاه جمعی ازهنرمندان ایران به بهانه ی افتتاح نگارخانه ایسو ، به همراهی حمید اسدزاده ، گالری ایسو ، آمل  1387 ، نمایشگاه گروهی نقاشی ، موزه ی زنجان ، زنجان  1397 ، هنرمندان نقاش آمل ، گالری ایسو، آمل 1394 – 1397 ،  برگزاری چهار دوره طراحی معاصر ، گالری ایسو ، آمل 1389-1398 ، برگزاری 15 دوره نمایشگاه ازآثار هنرجویان آموزشگاه مقیم در مچاله  1395 ، هنرمندان نسل نو ، هنر معاصر ، گالری ایسو ، آمل و.. نشست ها ی گفت و گویی 1398 ، نشست با موضوع گفت و گو پیرامون پروژه ی  کلکسیون درد ، گالری ایسو، آمل 1394 تا کنون  ، برگزار کننده ی 30 نشست تخصصی  از هنرمندان داخلی و خارج از ایران ، گالری ایسو ، آمل 1389 تا کنون ، برگزار کننده ی جلسات نقد و تحلیل فیلم ، موسیقی ، تجسمی  و تئاتر،  گالری ایسو و آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل 1389 تا کنون ، میزبان جلسات شعر و ادبیات عصر دوشنبه ، گالری ایسو و آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل و… فعالیت ها دیگر 1389 تا کنون ، ساخت گروهی چند ویدیو آرت و اجرای چند پرفورمنس و هنر محیطی من جمله : ساعتها ، طناب ، اوایل دی ماه ، حسرت بُن و یادمان تدفینی 

حمید اسدزاده

متولد 23 – بهمن – 1362

ایران – مازندران – آمل

1391 ، کارشناس هنر ، کارشناس ارشد رشته نقاشی از دانشگاه هنر و معماری تهران

HAMID ASADZADE

Founder & Artist (ISOO)

 

آغاز هنر تجسمی از سال 1379 و شروع حرفه ای آن از 1383  1394 تا کنون ، مدیر هنری گالری ایسو ، آمل موسس و مدیر گروه هنری برجاس و پروژه های  گفتگویی برجاس 1389 تا کنون ، مدیریت آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل 1389 تا کنون ، تدریس هنر ، آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل 1389 – 1395 ، تدریس دانشگاه هنر نیما محمود آباد ، مازیار نور ، علمی کاربردی واحد 5 آمل، هنر و صنعت فذا آمل 1384-1388 ، عضو اصلی گروه هنری حجم سبز 1386 ، عضو اصلی گروه زر 1387 ، موسس و عضو اصلی گروه گلوا 
نمایشگاه ها
برگزاری بیش از 10 نمایشگاه انفرادی و 120 نمایشگاه گروهی از جمله … نمایشگاه انفرادی 1385 ، 1386 ، نگار خانه زر ، آمل  1384  ، نمایشگاه طراحی ، خانه فرهنگ آمل 1385، نمایشگاه نقاشی ، خانه فرهنگ ، آمل 1387 ، نگارخانه حجم سبز ، قائمشهر 1394 ، طراحی و نقاشی به عنوان از این جنون معلق ، در گالری ایسو  1398 ، احولی ، گالری ایسو ، آمل و … نمایشگاه گروهی  1389-1391 ، شرکت چهار دوره هنر مفهومی هنر در فضای آزاد  1390 ، شرکت در هنر مفهومی ، کوآلالامپور، مالزی 1386 ، سالانه هنرمندان معاصر مازندران ، تالار هنری صبا ، تهران 1393 ، سالانه هنرمندان مازندران ، تالار هنر نیاوران ، تهران 1395 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران 1396 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران  1398 ، نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی ، کجکوک سکوت ، گالری گذار ، اصفهان 1395 ، نمایشگاه نقاشی و طراحی ، پروژه های برجاس ، گالری هنر ، ساری 1398 ، شرکت در بینال استخاله ، گروه هنری برجاس ، درسدرن ، آلمان 1398 ، پروژه ی کلکسیون درد ، پروژه های گفت و گویی برجاس ، گالری ایسو ، آمل 1398 ، پروژه ی اتمیزه ، پرو ژه های گفتگویی برجاس ، گالری ایسو ، آمل 1384 ، نمایشگاه گروهی حجم سبز ، نگارخانه آثار ، تهران 1385 ، نمایشگاه گروهی حجم سبز ، نگارخانه آثار ، تهران 1397 نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی گروه هنری حجم سبز ، گالری هپتا ، تهران و… نمایشگاه گردانی. 1385 ، نمایشگاه به عنوان اکسپوی چین ، مدیریت فریبرز زرشناس/ نگارخانه زر ، آمل 1386 نمایشگاه انجمن نقاشان ایران ، با مدیریت فریبرز زرشناس ،  نگارخانه زر، آمل 1388 ، نمایشگاه نقاشان مازندران ، نگارخانه زر ، آمل 1386 نمایشگاه نقاشان مازندران ،  نگارخانه حجم سبز ، قائمشهر 1397 هنرمندان نقاش آمل ، گالری ایسو ، آمل 1394 – 1397 ،  برگزاری چهار دوره طراحی معاصر ، گالری ایسو ، آمل 1389-1398 ، برگزاری 15 دوره نمایشگاه ازآثار هنرجویان آموزشگاه مقیم در مچاله 1394 ، نمایشگاه جمعی  ازهنرمندان ایران به بهانه ی افتتاح نگارخانه ایسو ، به همراهی حمید اسدزاده ، گالری ایسو ، آمل 1395 ، هنرمندان نسل نو ، هنر معاصر ، گالری ایسو ، آمل 2019 ، پروژه های گفتگویی برجاس ، اتمیزه شدن هویت ایرانی ، گالری ایسو ، آمل 2018 ، برگزاری نمایشگاه هنرمندان نسل نو، آمل ، نگارخانه زر ،آمل نشست ها ی گفتگویی 1394 – 1398 ، برگزاری بیش از 30 نشست در پیرامون هنر تجسمی در گالری ایسو ، آمل 1389 تا کنون ، برگزاری مداوم جلسات نقد فیلم ، تئاتر ، موسیقی ، ادبیات فارسی ،  گالری ایسو ، آمل 1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی ، تحلیل کتاب ، علی قلی پور ، گالری ایسو ، آمل 1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، امر روزمره در جامع پسا انقلابی ، تحلیل کتاب ، عباس کاظمی ، گالری ایسو ، آمل 1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، هنر معاصر و امر اجتماعی ، امید قجریان ، گالری ایسو ، آمل 1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، هنرمند حرفه ای و هنرمند پیشرو ، عیسا چولاندیم ، گالری ایسو ، آمل 1397 ، سخنرانی با موضوع شئ وارگی اندیشه اسلامی ، آموزشگاه هنری بوم ، رشت 1397 ، گفتگوی آزاد پیرامون مجموعه آثار نقاشی من ، شهر کتاب نور ، نور 1398 ، سخنرانی با موضوع اتمیزه شدن هویت ایرانی ، گالری ایسو ، آمل 1398 ، سخنرانی با موضوع پروژه های گفتگویی برجاس ، گارگاه هنری و صنعتی یاتوکا ، رشت 
فعالیت ها
1389 تا کنون ، ساخت گروهی چند ویدیو آرت و اجرای چند پرفورمنس و هنر محیطی من جمله : ساعتها ، طناب ، زخم ، عامل شبه و یادمان تدفینی