درباره ما

درباره ایسو : گالری ایسو در سال 1394 در ادامه تلاش و فعالیت های گروهی و آموزش هنرمندانی توانا در حوزه‌ی هنر معاصر در محیط آموزشی مقیم در مچاله با هدف شکل گیری یک نهاد فرهنگی ارائه و تولید محور تاسیس شد.
گالری ایسو با نگاهی بینارشته‌ای و رویکردی معاصر می‌کوشد فاصله‌ی هنر شهرستان، مرکز و مرز بین المللی آن را از میان بردارد، از تولید و ارائه‌ی هنرمندان پیشرو حمایت کند و زمینه ای مناسب جهت ایجاد گفتمانی پویا را فراهم می‌آورد.
این گالری با پافشاری بر جریان گروهی و تاثیرش بر هنر معاصر محل قرارگیری گروهی از هنرمندان با عنوان ” بُرجاس ” می باشد و با تعریف پروژه های گروهی تلاش می‌کند مرز کنش گری خود را در تناسب با محیط و واقعیت های موجود هنری ابراز کند.

مدیران گالری

فروزان سلیمانی

متولد 18- دی – 1368

ایران – کرج

کارشناس هنر ، 1390

FOOROZAN SOLEIMANI

Founder & Artist (ISOO)

 

1386 ، شروع تجربه ی فعالیت حرفه ای در حوزه ی هنرهای تجسمی 
1394 ، تجربه ی تاسیس و مدیریت گالری ایسو ، آمل    
 مدیر داخلی گروه هنری برجاس و پروژه های  گفتگویی برجاس
1389 تا کنون ، مدیریت آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
1394 تا کنون ، برگزار کننده ی 60 نمایشگاه  از هنرمندان داخلی و خارج از ایران در گالری ایسو ، آمل
 1389 تا کنون ، تدریس هنر ، آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
نمایشگاه ها
برگزاری 2 نمایشگاه انفرادی و 70 نمایشگاه گروهی
از جمله …
نمایشگاه انفرادی
1396  برفاب ، گالری ایسو ، آمل 
1398 حسرت بُن ، گالری ایسو ، آمل
نمایشگاه گروهی
1398  مدعو در بینال استریل ، گروه هنری برجاس ، درسدرن ، آلمان
1398  نمایشگاه هنر معاصر با موضوع کلکسیون درد ، پروژه های گفت و گویی برجاس ، گالری ایسو ، آمل
 1398 موضوع اتمیزه شدن ، پرو ژه های گفت وگویی برجاس ، گالری ایسو  
1395 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران
 1396 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران 
1389-1391 ، شرکت چهار دوره هنر مفهومی هنر در فضای آزاد
  1390 ، شرکت در نمایشگاه هنر مفهومی ، کوآلالامپور ، مالزی
  1398 ، نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی ، کجکوک سکوت ، گالری گذار ، اصفهان 
 1395 ، نمایشگاه نقاشی و طراحی ، پروژه های برجاس ، گالری هنر ، ساری
1388 ، نمایشگاه هنرهای جدید ، دانشگاه زنجان ، زنجان
1389 ، نمایشگاه گروهی مقیم در مچاله با جمعی از هنرمندان معاصر ایران ، فرهنگسرای امام علی ، کرج
و…  
نمایشگاه گردانی
  2019 پروژه های گفتگویی برجاس ، کلکسیون درد ، گالری ایسو ، آمل
1394 ، نمایشگاه جمعی ازهنرمندان ایران به بهانه ی افتتاح نگارخانه ایسو ، به همراهی حمید اسدزاده ، گالری ایسو ، آمل
  1387 ، نمایشگاه گروهی نقاشی ، موزه ی زنجان ، زنجان
  1397 ، هنرمندان نقاش آمل ، گالری ایسو، آمل
 1394 – 1397 ،  برگزاری چهار دوره طراحی معاصر ، گالری ایسو ، آمل
1389-1398 ، برگزاری 15 دوره نمایشگاه ازآثار هنرجویان آموزشگاه مقیم در مچاله   
1395 ، هنرمندان نسل نو ، هنر معاصر ، گالری ایسو ، آمل
و..
نشست ها ی گفت و گویی
1398 ، نشست با موضوع گفت و گو پیرامون پروژه ی  کلکسیون درد ، گالری ایسو، آمل
1394 تا کنون  ، برگزار کننده ی 30 نشست تخصصی  از هنرمندان داخلی و خارج از ایران ، گالری ایسو ، آمل
1389 تا کنون ، برگزار کننده ی جلسات نقد و تحلیل فیلم ، موسیقی ، تجسمی  و تئاتر،  گالری ایسو و آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
1389 تا کنون ، میزبان جلسات شعر و ادبیات عصر دوشنبه ، گالری ایسو و آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
و…
فعالیت ها دیگر
1389 تا کنون ، ساخت گروهی چند ویدیو آرت و اجرای چند پرفورمنس و هنر محیطی
من جمله : ساعتها ، طناب ، اوایل دی ماه ، حسرت بُن و یادمان تدفینی

حمید اسدزاده

متولد 23 – بهمن – 1362

ایران – مازندران – آمل

1391 ، کارشناس هنر ، کارشناس ارشد رشته نقاشی از دانشگاه هنر و معماری تهران

HAMID ASADZADE

Founder & Artist (ISOO)

 

آغاز هنر تجسمی از سال 1379 و شروع حرفه ای آن از 1383  
 1394 تا کنون ، مدیر هنری گالری ایسو ، آمل
 موسس و مدیر گروه هنری برجاس و پروژه های  گفتگویی برجاس
1389 تا کنون ، مدیریت آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
1389 تا کنون ، تدریس هنر ، آموزشگاه مقیم در مچاله ، آمل
1389 – 1395 ، تدریس دانشگاه هنر نیما محمود آباد ، مازیار نور ، علمی کاربردی واحد 5 آمل، هنر و صنعت فذا آمل
1384-1388 ، عضو اصلی گروه هنری حجم سبز
1386 ، عضو اصلی گروه زر
1387 ، موسس و عضو اصلی گروه گلوا
نمایشگاه ها
برگزاری بیش از 10 نمایشگاه انفرادی و 120 نمایشگاه گروهی
از جمله …
نمایشگاه انفرادی
 1385 ، 1386 ، نگار خانه زر ، آمل
 1384  ، نمایشگاه طراحی ، خانه فرهنگ آمل
  1385، نمایشگاه نقاشی ، خانه فرهنگ ، آمل
1387 ، نگارخانه حجم سبز ، قائمشهر
1394 ، طراحی و نقاشی به عنوان از این جنون معلق ، در گالری ایسو
 1398 ، احولی ، گالری ایسو ، آمل
و …
نمایشگاه گروهی
 1389-1391 ، شرکت چهار دوره هنر مفهومی هنر در فضای آزاد  
  1390 ، شرکت در هنر مفهومی ، کوآلالامپور، مالزی
 1386 ، سالانه هنرمندان معاصر مازندران ، تالار هنری صبا ، تهران
 1393 ، سالانه هنرمندان مازندران ، تالار هنر نیاوران ، تهران
 1395 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران
 1396 ، نمایشگاه هنر معاصر ، پرژه های برجاس ، گالری آران ، تهران 
  1398 ، نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی ، کجکوک سکوت ، گالری گذار ، اصفهان 
 1395 ، نمایشگاه نقاشی و طراحی ، پروژه های برجاس ، گالری هنر ، ساری
 1398 ، شرکت در بینال استخاله ، گروه هنری برجاس ، درسدرن ، آلمان
 1398 ، پروژه ی کلکسیون درد ، پروژه های گفت و گویی برجاس ، گالری ایسو ، آمل 
 1398 ، پروژه ی اتمیزه ، پرو ژه های گفتگویی برجاس ، گالری ایسو ، آمل
 1384 ، نمایشگاه گروهی حجم سبز ، نگارخانه آثار ، تهران 
1385 ، نمایشگاه گروهی حجم سبز ، نگارخانه آثار ، تهران
1397 نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی گروه هنری حجم سبز ، گالری هپتا ، تهران
و…
نمایشگاه گردانی.
  1385 ، نمایشگاه به عنوان اکسپوی چین ، مدیریت فریبرز زرشناس/ نگارخانه زر ، آمل
  1386 نمایشگاه انجمن نقاشان ایران ، با مدیریت فریبرز زرشناس ،  نگارخانه زر، آمل 
  1388 ، نمایشگاه نقاشان مازندران ، نگارخانه زر ، آمل
  1386 نمایشگاه نقاشان مازندران ،  نگارخانه حجم سبز ، قائمشهر
  1397 هنرمندان نقاش آمل ، گالری ایسو ، آمل
  1394 – 1397 ،  برگزاری چهار دوره طراحی معاصر ، گالری ایسو ، آمل
1389-1398 ، برگزاری 15 دوره نمایشگاه ازآثار هنرجویان آموزشگاه مقیم در مچاله   
1394 ، نمایشگاه جمعی ازهنرمندان ایران به بهانه ی افتتاح نگارخانه ایسو ، به همراهی حمید اسدزاده ، گالری ایسو ، آمل
1395 ، هنرمندان نسل نو ، هنر معاصر ، گالری ایسو ، آمل
 2019 ، پروژه های گفتگویی برجاس ، اتمیزه شدن هویت ایرانی ، گالری ایسو ، آمل
2018 ، برگزاری نمایشگاه هنرمندان نسل نو، آمل ، نگارخانه زر ،آمل
نشست ها ی گفتگویی
1394 – 1398 ، برگزاری بیش از 30 نشست در پیرامون هنر تجسمی در گالری ایسو ، آمل
1389 تا کنون ، برگزاری مداوم جلسات نقد فیلم ، تئاتر ، موسیقی ، ادبیات فارسی ،  گالری ایسو ، آمل
1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی ، تحلیل کتاب ، علی قلی پور ، گالری ایسو ، آمل
1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، امر روزمره در جامع پسا انقلابی ، تحلیل کتاب ، عباس کاظمی ، گالری ایسو ، آمل
1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، هنر معاصر و امر اجتماعی ، امید قجریان ، گالری ایسو ، آمل
1398 ، برگزاری نشست گفتگویی برجاس ، هنرمند حرفه ای و هنرمند پیشرو ، عیسا چولاندیم ، گالری ایسو ، آمل
1397 ، سخنرانی با موضوع شئ وارگی اندیشه اسلامی ، آموزشگاه هنری بوم ، رشت
1397 ، گفتگوی آزاد پیرامون مجموعه آثار نقاشی من ، شهر کتاب نور ، نور
1398 ، سخنرانی با موضوع اتمیزه شدن هویت ایرانی ، گالری ایسو ، آمل
1398 ، سخنرانی با موضوع پروژه های گفتگویی برجاس ، گارگاه هنری و صنعتی یاتوکا ، رشت
فعالیت ها
1389 تا کنون ، ساخت گروهی چند ویدیو آرت و اجرای چند پرفورمنس و هنر محیطی
من جمله : ساعتها ، طناب ، زخم ، عامل شبه و یادمان تدفینی
هنرمندان ما
سعید یعقوبیPAINTER, SCULPTOR, CONCEPTUAL ARTIST
تورنگ سلیمانیPAINTER, SCULPTOR, CONCEPTUAL ARTIST
احسان رضاییPAINTER, SCULPTOR, CONCEPTUAL ARTIST
سارینا فاضلیPAINTER, SCULPTOR, CONCEPTUAL ARTIST
بنفشه متولیPAINTER, SCULPTOR, CONCEPTUAL ARTIST
زینب فاطمیPAINTER, SCULPTOR, CONCEPTUAL ARTIST
اکبر نعمتی رادPAINTER, SCULPTOR, CONCEPTUAL ARTIST