Journal

نشست تخصصی مهمان: مهرنوش علیمددی، اگزوتیک ایرانی

پروژه های بُرجاس/نشست/اگزوتیک ایرانی/مهرنوش علی مددی/

این نشست از پروژه های بُرجاس با حضور مهرنوش علی مددی و با همکاری گالری ایسو در آمل به تاریخ 20 اردیبهش 1397 برگزار گشت.

 

معنای لغوی واژه یا اصطلاح اگزوتیک به طور معمول بیگانه، خارجی، عجیب و غریب، غیر محلی، کم نظیر ترجمه شده است.

اگزوتیسم پدیده‌ای فرهنگی است که در تاریخ گسترش تمدن‌ها بارها اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال کنجکاوی جامعه رومی نسبت به ادیان حاشیه امپراتوری و یا گشودگی چین به فرهنگ اروپایی می‌تواند اگزوتیسم نامیده شود.

امروز در هنر معاصر ایران بخصوص در هنر تجسمی با آثاری مواجه ایم که میتوان از جهاتی آن ها را آثاری اگزوتیک نامید. مهرنوش علی مددی در این نشست آثاری از هنر معاصر ایران را بصورت آرشیو برای مخاطب بنمایش گذاشت. وی معتقد بود آثار اگزوتیک در هنر تجسمی ایران به دو دسته اگزوتیسم منفی و مثبت قابل تقسیم بندی اند.اگزوتیسم منفی به آثاری تلقی می شود که هنرمند ایرانی سعی دارد با اِلمان هایی باسمه شده از شرق تصویری شرق انگارانه به مخاطب غربی نشان دهد و تصور کلیشه ای که غرب از دنیای عجیب و غریب شرق متصور است را ارضا کند، مانند برخی آثار هنرمند بنام زن ایرانی شیرین نشاط که تصویری باسمه شده از زنی چادری را بتصویر می شود.

اینگونه آثار بدلیل اینکه صرفا برای مخاطب غربی تولید می شوند، سعی دارند تا از عدم آگاهی دقیق انسان غربی از وقایع درون ایران سو استفاده کنند و تصویری سطحی از مشکلات و تبعیض های جنسیتی انسان ایرانی به خورد غرب بدهند. این گونه آثار صرفا به خوانشی سطحی از مشکلات فرهنگی ایران می پردازند و به ریشه این مشکلات مثلا مقوله حجاب ، نمی پردازند.

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نشست تخصصی مهمان: مهرنوش علیمددی، اگزوتیک ایرانی

Leave Comment