Journal

نمایشگاه انفرادی محدثه رنجبر، بویه

نمایشگاه نقاشی/بویه/محدثه رنجبر/25 آبان 1397/گالری ایسو

 

 

درباره آثار/مصطفی معصومی:

طبیعت و انسان، مادر و فرزند، پرنده ای که تخمی را در هوا معلق رها کرده، در واقع کنایه ایست به انسانی که بی آنکه بیندیشد زاد و ولد می کند! بی آنکه به مسئولیت های رشد دادنِ فرزندش فکر کند! اما در برخی تابلو های دیگر مادر فرزندش را نتنها رها نکرده، بلکه آن را محکم گرفته و سعی دارد گویی فرزند را از دیدنِ چیزی محروم کند. در واقع در این آثار ما با دو رفتار در ظاهر متضاد از “مادران” مواجه میشویم:

یکی مادری که فرزند را به حال خود رها کرده. و دیگری مادری که انگار قصد دارد از فرزندش در مقابل چیزی محافظت کند! و ظاهرا آن چیز فعل “تجربه” است. در هر دوشکل در این مجموعه نقاشی ما با مادرانی مواجه ایم که گویی با محافظت بیش از حد از فرزند، وی را محدود می کنند و در برخی تابلوهای دیگر چنان رهایش می کنند که در واقع آن رها شدگی محصول همان عدم مسئولیت پذیریست.

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نمایشگاه انفرادی محدثه رنجبر، بویه

Leave Comment