نشست ها

آیا اینستاگرام مکانی برای شکوفایی نا هنرمندان است؟

  در ایران معاصر فضای مجازی بخصوص اینستاگرام تبدیل به مکانی شد برای رسیدن به لذت های آنی. تکنولوژی روشی نوین برای رسیدن به امر لذت را برای انسان تداعی می کند. انسان ها صبر و ممارست کشیدن را دیگر نمی پذیرند و بدنبال راهی سریع برای رسیدن به لذت هستند. اینستا گرام این فرصت را به انسان ایرانی داده […]
Read More