1394

نمایشگاه گروهی به مناسبت افتتاحیه گالری ایسو

  نمایشگاه گروهی نقاشی/ به مناسبت افتتاحیه گالری ایسو/افتتاحیه:4 اردیبهشت 1394/افتتاحیه دوم:11 اردیبهشت 1394/ در گالری ایسو   گالری ایسو در 4 اردیبهشت 1394 افتتاح گردید و به بهانه این افتتاحیه در دو هفته متوالی نمایشگاهی از آثار هنرمندان معاصر ایران به همراهِ آثار هنرمندان گروه بُرجاس برگزارگردید. گالری ایسو در واقع پایگاهی ست برای گروه هنری بُرجاس. ساز و […]
Read More

نمایشگاه گروهی طراحی تخصصی

نکته ای  درباره اهمیت طراحی امروزه با وجود تعاریف متفاوت از طراحی رسیدن به  تعریفی واحد در رابطه با این معقوله، کاری خطیراست. پیش ازهنر معاصر عموما طراحی را به عنوان پیش طرح می دانستند. نقاش پیش از اینکه نقشی در هم آمیزد برای آموختن و یا مطالعه کردن، دست به طراحی از روی اشیاء می زد تا از آن […]
Read More

نشست تخصصی مهمان: مهرنوش علیمددی، موضوع: بررسی جامعه شناختی نقاشی زنان: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

  نشست «بررسی جامعه شناختی نقاشی زنان از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی»_ مهرنوش علی مددی مهرنوش علی مددی، منتقد هنری، نویسنده و پژوهشگر در حوزه هنرهای تجسمی در نشستی با موضوع “بررسی جامعه شناختی نقاشی زنان از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی” با همکاری “پروژه های برجاس” در آذر ماه 1394 میهمان گالری ایسو بود. مطالعه تاریخ هنرهای تجسمی […]
Read More

نشست تخصصی مهمان: حسین خلیلی، موضوع: شناخت فرهنگ و مکانیسم های فرهنگی در فرایند جهانی شدن

جهانی شدن در عصر پسامدرنیسم فرایندی چندبعدی است که یکی از ابعاد آن بعد فرهنگی است؛ امروزه انقلاب انفورماتیکی و الکترونیکی و به طبع آن توسعه رسانه های اطلاعاتی و پیشرفت فناوری ارتباطات موجب تسهیل در پیوند فرهنگ های ملل و گستردگی فرهنگی شده است؛ سوالی که در اینجا مطرح می شود این است، که آیا بشر از لحاظ فرهنگی […]
Read More