1399

آنکه دوستت نیست حتما دشمن است

آنکه دوستت نیست حتما دشمن است همه چیز در تاریخ معاصر ایران رنگ و بوی سیاسی و ایدئولوژیک به خود گرفته و این رویکرد تاریخی و فرهنگی ما ایرانیان باعث ایجاد تضاد ها و دوگانگی های زیادی شده که در شرایط کنونی سازش و گفت وگو را ناممکن کرده است . همه ی پکیج های سیاسی ، تاریخی ، فرهنگی […]
Read More

گاهنامه الکترونیکی برجاس

      بینِ آثاری که در هنرهای تجسمی ایران تولید میشوند و بستر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ی ایرانی، فاصله ای عظیم افتاده است.ماروز به روز با تعداد زیادی ازآثاری مواجه ایم که به اشتباه برچسب معاصریت رویشان می زنیم. بی آنکه این واقعیت  را  در نظر گیریم که  امروز ما  با هنری بی جان و غیر واقعی […]
Read More

پروژه شهر به مثابه قبرستان

استیتمنت پروژه “شهر به مثابه قبرستان” : مدت ها در مناسبت های ارتباطیِ نسل های مختلف طی این سال های اخیر، احساس ناامیدی به آینده و نداشتن معیار ارزشی گذاری مشخصی را درک کرده و دیده ام . این ناامیدی ها عوامل گوناگونی دارند ولی آنچه از برآیند این اتفاقات می توان حدس زد، این است که جامعه ی ایرانی […]
Read More