Journal

نمایشگاه گروهی طراحی تخصصی

بیانیه:

تعاریفی که تا کنون از مقوله «طراحی» در جامعه هنری ایران به هنردوستان و مخاطبان هنر معاصر ایران داده شده معمولا تعاریفی کلاسیک بوده که

طراحی را صرفا به قلم و کاغذ محدود می کرده است. ما بر آن شدیم تا به طراحی به عنوان مقوله ای مستقل و فراتر از ابزارهای هنر کلاسیک

بنگریم. طراحی تخصصی دارای یک وجه نیست، همانطور که در رابطه با هنر تعریف مشخصی نمی توان ارائه داد و با یک تعریف مشخص نمی توان

وجوهات آن را معرفی کرد، در رابطه با طراحی معاصر و تخصصی هم نمی توان محدود به یک شیوه یا نگرش خاص بود. در هنر معاصر جهان با معرفی

ابزار متفاوت و روش های گوناگون،هنرمندان معاصر جهان  توانسته اند مرز طراحی را گسترده کرده و از استعمار آن به یک شیوه یا شیوه های مشخص

گذشته، جلوگیری کنند. امروزه اجرای طراحی محدود به استفاده از ابزار های سنتی مانند زغال، مداد و غیره… نیست، بلکه روش های متنوع ترکیب مواد

و استفاده از مواد و ابزار تازه و غیر متعارف نیز رواج یافته است.  علاوه بر این ویدیو آرت و رسانه های جدید در هنر تجسمی معاصر نیز امکانات تازه ای در

این زمینه به وجود آورده اند. با این همه، آموزش طراحی از مسیر همان ابزار های سنتی عبور می کنند و از این طریق است که طراح قادر به استفاده ی

ماهرانه و خلاقانه از ابزار های تازه می گردد و به ضرورت موضوع و محتوا در اثر هنری، هر ماده نامتعارف و حتی دم دستی هم اجازه ورود به اثر پیدا می کند.

حمید اسدزاده

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نمایشگاه گروهی طراحی تخصصی

Leave Comment