Journal

نمایشگاه گروهی، طراحی موضوعی

پروژه های بُرجاس/طراحی موضوعی/کیوریتور: حمید اسدزاده/25 فروردین 1396

این پروژه در 25 فروردین روز جمعه در گالری ایسو به نمایش در آمد. در استیتمت آن آمده است:

انسان معقول به واسطه ابزارها و روش های گوناگون سعی بر صورت بندی جهان خویش دارد و انسان عصر مدرن سعی بر تبیین علمی این صورتبندی

دارد. چیزی که رابطه  جمعیت و فردیت انسان را با پیرامونش در هستی معین می کند، شناخت مادی و معنوی پدیده ها است. هر یک از پدیده ها

موضوعیست برای بشرِ طراح که در لابلای آن ناظر تجربه ای تازه است تا به مرزهای علمی خویش بیافزاید. طراحی موضوعی روشی است که هنرمند

با تمرکز خاص بر یک موضوع , کاوشی از خود به جا می گذارد که شاید موجب ساختن صورت بندی هایی  تازه از همان موضوع شود و امکان گسترش

تجربه بصری جدید را فراهم کند. تجربه در موضوعات خاص تاریخی , طبیعت گرایانه , فلسفی و اعتقادی امکانات گسترش مفهوم در آن موضوع را فراهم

می سازد. موضوع، دریچه ی ورود هنرمند به سوی ادراک مفاهیم است، سپس دقت و ممارست درآن تجربه است که موضوعات را از کلیشه ها رها

می سازد که در این پروژه سعی بر پرداختن بدان داریم.

حمید اسدزاده

 

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نمایشگاه گروهی، طراحی موضوعی

Leave Comment