Journal

آیا اینستاگرام مکانی برای شکوفایی نا هنرمندان است؟

 

در ایران معاصر فضای مجازی بخصوص اینستاگرام تبدیل به مکانی شد برای رسیدن به لذت های آنی. تکنولوژی روشی نوین برای رسیدن به امر لذت

را برای انسان تداعی می کند. انسان ها صبر و ممارست کشیدن را دیگر نمی پذیرند و بدنبال راهی سریع برای رسیدن به لذت هستند. اینستا گرام این

فرصت را به انسان ایرانی داده تا هویتی فیک را برای خود در صفحه اینستاگرام بوجود بیاورد که در خیلی مواقع با آن چیزی که در واقعیت است تعارض دارد.

در این میان شکاف دیرینه  بین هنر و مردم ایران (یا بعبارتی بین هنر و فرهنگ عمومی) و از طرفی مقوله دموکراتیزه بودن فضاهای مجازی مثل اینستاگرام

دست در دست هم داده تا شرایطی را برای نا هنرمندان و شبهه روشنفکران ایرانی و سلیبریتی ها مهیا کند، تا براحتی بتوانند خود را در جایگاهی که در

واقعیت ممارستش را نکشیدند قرار بدهند. در این میان واکنش روشنفکران و هنرمندان واقعی چیست و چه باید بکنند؟!

فردین علیخواه متولد1351 در سال 1381 در مقطع دکتری جامعه شناسی(سیاسی)  در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد و در سال ۱۳۸۷ این دوره را

به اتمام رساند.هم اکنون عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان است.

وی از تجربه خود بعنوان یک جامعه شناس می گوید:

برای من جامعه شناسی آن نیست که مدام کتاب بخوانم، زیر سطرهای کتاب خط بکشم و غرق در تفکر و تأمل شوم. پرسه زنی در کوچه و خیابان و خوب

دیدن و حرف زدن با آدمها را یکی از مهارت های جامعه شناس می دانم. گاهی اوقات فکر می کنم همه آن کتاب ها برای خوب دیدن است. جامعه شناسی

برای من از زندگی شروع می شود و به زندگی ختم می شود.

 

 

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “آیا اینستاگرام مکانی برای شکوفایی نا هنرمندان است؟

Leave Comment