Journal

پروژه دست نوشته ها

دسـت نوشـته ها از مجموعـه پروژه های گفت و گویی بُرجاس است که با کیـوریتوری فروزان سلیمانی و حمید اســدزاده در گالری ایسـو بنمایـش

در آمد. این پروژه با شرکت هنرمندانی بعنوان مهمان پروژه از نقاط مختلف کشور، با همکاری هنرمندانِ بُرجاس برگزار گشت. هر یک از هنرمندان با

برخورد منحصربفرد خود با تلفیق متن و تصویر،(و در تعدادی آثار با ترکیب متن و تصویر، چیدمان، صدا و حرکت) آثار متنوعی را بنمایش گذاشـتند؛ که

در عین حفظ وحدت صوری، همزمان تنوع زبانی، تکنیکی و موضوعی حفظ شده بود.

 

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “پروژه دست نوشته ها

Leave Comment