Journal

نمایشگاه گروهی عکس

پروژه های بُرجاس/عکاسی مفهومی/کیوریتور: شقایق شعبانی

بیانیه:

در کنار هم قرار گرفتن دو واژه «عکاسی» و «مفهومی» در واقع اشاره ایست به «هنر مفهومی» که مترادف این واژه را منتقدانی چون لوسی اسمیت «تصور ذهنی»

نامیدند. این نمایشگاه با یک رسانه ی ثابت یعنی عکاسی به نمایش در آمده، اما در عین حال چون موضوع ثابتی در این نمایشگاه مطرح نشده برای همین با ایده

های فردی و مختلفی مواجه می شویم که همزمان فردیت هنرمندان را در کنار یکدیگر بنمایش می گذارد، اما با صورتی ثابت.

در واقع سعی ما بر آن بوده تا چیدمانی استعاری از همزمانی «تکثر و وحدت»را  به مخاطبان ارائه دهیم.

شقایق شعبانی

درباره پروژه:

این نمایشگاه گروهی  در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۶ با حضور هنرمندان گروه بُرجاس و با دعوت ازهنرمندان ساکن نقاط مختلف ایران  در گالری ایسو برگزارشد. این

نمایشگاه گروهی ازفعالیت های گروه بُرجاس است که در آن بیست و چهار هنرمند با رسانه ی عکاسی شرکت داشتند.

نمایشگاه در روز جمعه در گالری ایسو با جمعی از هنرمندان و هنردوستان و مخاطبان آمل افتتاح شد. واژه «مفهومی» که در کنار واژه ی عکاسی آمده، در

واقع اشاره ایست به «هنر مفهومی» که مترادف این واژه را منتقدانی چون لوسی اسمیت «تصور ذهنی» نامیدند. در واقع آثار هنرمندان در این نمایشگاه با

یک رسانه ی ثابت اما با ایده های فردی و مختلف تولید شده و در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

هدف از این نمایشگاه هم نشینی فردیت ها در کنار یکدیگر بود یا به عبارتی دیگر همنشینی تکثر و وحدت در کنار یکدیگر.

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نمایشگاه گروهی عکس

Leave Comment