Journal

رونمایی از مجله پشت بام

رونمایی از فصل نامه پشت بام

مراسم رونمایی از شماره جدید نشریه پشت بام  با حضور زروان روح بخشان؛ نویسنده و منتقد هنری، عضو شورا سیاست گذاری مجله پشت بام در تاریخ

۱۲ مهر ۱۳۹۸ در گالری ایسو با همکاری پروژه های برجاس برگزار گردید.

پشت بام فصل نامه ای است با رویکرد تاریخی_ تحلیلی که هر شماره آن به یک پرونده می پردازد و تلاش می کند با تحلیل جریان های مرتبط پژوهش نامه ای

در قالب کتاب با خوانش تفسیری و تحلیلی ارائه کند.

این شماره با موضوع گروه هنری خروس جنگی در ۲۴۰ صفحه منتشر شده است.

این انجمن در سال ۱۳۲۷ فعالیت خود را باحمایت از هنر مدرن آغاز کرده است؛ یکی از دغدغه های مجله پشت بام ارائه نگاه و نقد هنری منصفانه نسبت به تاریخ

هنر ایران و جریانات تاُثیرگذار در شکل گیری هنر مدرن است، با هدف معرفی کلیه منابع مطالعاتی فارسی و لاتین برای مطالعه بیشتر علاقه مندان آن است.

یکی از اهداف این فصل نامه دسته بندی ونظم بخشیدن به اسناد تاریخی بود تا آیندگان بتوانند با روندی دقیق تر و نظم یافته تر با فرایند شکل گیری گروه هنری

خروس جنگی و کاراکتر های تاثیرگذار آن آشنا بشوند و دست آورد هایشان را بسنجند.

و اینکه نقش تاثیر گذار این انجمن در هنر مدرن ایران تا چه اندازه بود و همچنین به عنوان یکی از جریانات مهمی که از لحاظ نظریه پردازی در عصر خود در هنر ایران

توانست تاثیرات ماندگاری بگذارد مورد تحلیل و بررسی مجدد قرار گرفت.

این شماره پشت بام درواقع بازنگری فرایند تاریخ هنر بود تا ابعاد کمتر دیده شده ی آن مورد توجه و تحلیل مجدد قرار گیرد و دسته بندی روشن تری از این انجمن و

همچنین هنر مدرن ایران به مخاطب ها داده شود.

  

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “رونمایی از مجله پشت بام

Leave Comment