Journal

نمایشگاه انفرادی طراحی زینب فاطمی

نمایشگاه انفرادی / طراحی و ترکیب مواد/زینب فاطمی/19 آذر 1395/گالری ایسو

بیانیه:

اشیا در زندگی روزمره ما میتوانند ابزاری باشند برای ملموس کردن هیجانات و احساسات درونیمان.

تنهایی، شادی ، هم آغوشی ، انزوا، خشم ، ترس و…

فقط کافیست به اشیاهای به ظاهر بی جان اطرافمان نگاه کنیم تا بتوانیم نمودش را در آنان جستجو کنیم.

درباره نمایشگاه:

هنرمند در این مجموعه طراحی که با راپید روی مقوا گلاسه کار شده و در برخی آثار با موادهای غیرمتعارف دیگر ترکیب شده، در واقع خواست های انسانی،

غرایز، عواطف و تجربیاتی که در پس اینان نهفته را با دفرمه کردن اشیایی مثل چراغِ نفتی، سماور، پنکه و… بتصویر می کشد و یا بعبارتی دیگر، روایتِ

تجربیات انسانی از زبان نا انسان ها. اشیا در این مجموعه به حدی دفرمه شده اند که هویت واقعی خود را از دست داده و هویتی انسانی و خیالین پیدا

کرده اند. دیگر یک چراغ نفتی، صرفا یک چراغ نفتی بی تحرک و ساکن در گوشه ای از اتاق نیست، بلکه برخلاف موجودیتش  متحرک، کج و معوج و با

احساس شده است. چیزی که در تمامی این آثار مشترک است عدم سکون اشیاست که کاملا بر خلاف طبیعتشان است.

 

   

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نمایشگاه انفرادی طراحی زینب فاطمی

Leave Comment