Journal

نشست تخصصی مهمان: عیسا چولاندیم، موضوع: هنرمند حرفه ای، هنرمند پیشتاز

عیسی چولاندیم متولد ۱۳۵۵ در خرم آباد، دارای مدرک کارشانسی ارشد از دانشگاه تبریز در حوزه هنرهای تجسمی بعنوان هنرمند و پژوهشگر تا

کنون فعالیت کرده است. وی در این نشست که با همکاری “پروژه های بُرجاس” در شهریور ماه ۱۳۹۸ در گالری ایسو برگزار گردید، مرز بین هنرمند

حرفه ای و هنرمند پیشتاز را بررسی کرد و مؤلفه های هنرمند پیشتاز یا آوانگارد را با مؤلفه های هنرمند حرفه ای قیاس کرد و به نقاط مشترک و در

عین حال تمایزات این دو اشاره کرد. از نگاه وی یکی از تمایزات هنرمند پیشتاز و حرفه ای اولویت های آنان در حین خلق اثر هنری بود، اولویت هنرمند

حرفه ای بازار و اعتبار و شهرت است و این امر بر عقاید او تقدم دارد ولی هنرمند پیشتاز کاملا برعکس است، اولویت اول هنرمند پیشتاز عقایدش است

و این بر اقتصاد و شهرت می چربد. در واقع هنرمند آوانگارد در حین تولید به بازار و مد های تصویری و از این دست عوامل نمی اندیشد و تنها چیزی که

برایش اهمیت دارد، عقایدش و ارتباط با مخاطب است. به عبارتی دیگر وجدان اجتماعی هنرمند آوانگارد برای او اولویت دارد، اما هنرمند حرفه ای بازار  و

کسب اعتبار برای فروش اثر بر وجدان اجتماعی اش می چربد.

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نشست تخصصی مهمان: عیسا چولاندیم، موضوع: هنرمند حرفه ای، هنرمند پیشتاز

Leave Comment