Journal

نشست تخصصی مهمان نادر مشایخی، کارگاه سرهم بندی

کارگاه سرهم بندی_نادر مشایخی

نادر مشایخی متولد۱۳۳۷ در تهران متولد شد،آهنگساز و ارکستر، نشست هایی را با عنوان برکولاژ در شهرستان های مختلف ایران برگزار کرد و پنجمین

بریکولاژش را به همراه پروفورمنس یا هنر اجرا مهدی بهبودی و شوکا حسینی در گالری ایسو برگزار کرد و ورکشاپی را در خرداد ماه ۱۳۹۵ با همکاری

پُروژه های بُرجاس برگزار کرد. مشایخی در این ورکشاپ سعی کرد تا بریکولاژ یا همان سرهم بندی را به زبان ساده برای مخاطب ها شرح بدهد تا

مخاطبانش دریافت بهتری از اجرایش داشته باشند. به عقیده وی به طور كلي مي توان دو مدل براي سيستم فكر و عمل انسان شناسايي كرد كه انسان

اين دو مدل را براي ساخت و انتقال آنچه ساخته به كار مي برد. وي افزود: مدل اول سيستمي بر اساس علت و معلول است كه در اين سيستم پيش بيني

ضروري است و اجرا بعد از تهيه نقشه صورت مي گيرد و اين سيستم بر اساس آينده نگري شكل مي گيرد. مشايخي با بيان اينكه مدل دوم «سرهم ـ بندي»

يا بريكولاژ است، اظهار كرد: در اين سيستم نقشه و اجرا همزمان رخ مي دهد و نيازي به پيش بيني ندارد. اين آهنگساز گفت: هدف اصلي پروژه پرفورمنس

جستجوي جنبه هاي گوناگون سرهم ـ بندي در دنياي پيرامون ما ايراني هاست و ضروري است عادت هاي ذهني هميشگي براي عمل بر اساس سيستم

علت و معلولي كنار گذاشته شود كه تنها قاعده آن نيز «كار» است، همچنین این امر بر رابطه هنرمند با مخاطب نیز تاثیر گذار است.

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نشست تخصصی مهمان نادر مشایخی، کارگاه سرهم بندی

Leave Comment