Journal

نشست تخصصی مهمان: سیامک بهرام پرور، موضوع: سیر تحول مفهوم عشق از کلاسیک تا مدرن

مهمان این نشست دکتر سیامک بهرام پرور ، نویسنده، مترجم و شاعر بود. موضوع بحث، تحولاتی بود که در مفهوم عشق از ادبیات کلاسیک تا مدرن اتفاق

افتاد. وی با رویکردی پژوهشی در رابطه با مقوله عشق، زاویه دید شعرای ایرانی را با یکدیگر مقایسه کرد و در این بحث از کتاب هفتاد سال عاشقانه محمد

مختاری به عنوان منبع خود استفاده نمود. عشق یکی از مهم‌ترین پدیده‌های زندگی بشر است. رابطه هنر با مخاطب و رابطه هنر با جامعه همواره رابطه ای

ریشه ای با قدمتی بالا در جامعه ما بوده است.انسان همواره کوشیده است مفاهیم بنیادینی که ذهنش را درگیر کرده تفسیر و تبیین کند.ادبیات بازنمایی

بسیار واضحی از اوضاع اجتماعی هر جامعه است. تحقیق در ادبیات فرهنگ و شیوه اندیشیدن افراد یک جامعه را به‌خوبی نشان می‌دهد. در میان تمامی

گونه‌های ادبیات، شعر همیشه در فرهنگ ما طلایه‌دار بقیه گونه‌های ادبیات و هنر بوده است و رابطه ای تنگاتنگ میان فرهنگ و هنر ایجاد کرده  است.شعر

مهم‌ترین رسانه فرهنگی در جامعه ایرانی است. در واقع این‌گونه از ادبیات اصلی‌ترین و پربسامدترین رسانه برای نشان دادن احساس و اندیشه و جهان‌بینی

مردمان ایران‌زمین است.. کمترین خانه‌ای در کشور ایران وجود دارد که در آن دیوان شعری نتوان یافت. شعر در اتفاق‌های مهم فرهنگی جامعه ایرانی از جمله

«یلدا» و «نوروز» حضور بسیار پررنگی دارد. در قبرستان‌ها بر سنگ مزارها می‌توان شعر دید و حتی رانندگان ماشین‌های سنگین نیز خودروی خود را به این هنر

مزین می‌کنند. شهرداری‌ها نام خیابان‌ها را از نام شاعران وام می‌گیرند و در نهادهای فرهنگی به‌طور مداوم جلسه‌های شعر برگزار می‌شود. بنابراین مطالعه

شعر و تحقیق در آن امری ضروری در شناخت فرهنگ و جهان‌بینی ایرانیان است. مختاری در این کتاب گزیده اشعار عاشقانه ۲۰۴ شاعر معاصر را گرد آورده و

در آغاز آن مقاله ای مفـصل نوشته است که به نوعی تداوم همان بحثی است که مخـتاری آن را تحت عنوان درک حضور دیگری در شعر معاصر ایران در کتاب

انسان در شعر معاصر مطرح کرده بود. مختاری در آغاز کتابش معیار گزینـش خود را در این کتاب مثلثی عنـوان کرده با سه راس که این سه عبارتند از؛ حد عام

قابل قبول، قدرت نمایندگی شعر از سـوی شاعر و نظر شخص گرد آورنده، آنگاه هر یک از این معیارها را توضیح داده است.

.

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نشست تخصصی مهمان: سیامک بهرام پرور، موضوع: سیر تحول مفهوم عشق از کلاسیک تا مدرن

Leave Comment