Journal

نشست تخصصی مهمان: واهیک هاتونیان و علیرضا آدمبکان، موضوع: هنر و واقعیت

نشست هنر و واقعیت_علیرضا آدمبکان و واهیک هارطونیان

در تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۹۶  به بهانه برگزاری چهارمین نمایشگاه طراحی تخصصی (از پروژه های بُرجاس)در گالری ایسو به نمایشگاه گردانیِ مصطفی

معصومی، نشستی با حضور واهیک هارطونیان و علیرضا آدمبکان که هر دو در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت می کنند برگزار گردید و در این نشست به

رابطه هنر با واقعیت از دوران کلاسیک تا مدرنیسم و از سال ۱۹۶۰ میلادی به این سو پرداختند. پرسشهایی که در این نشست مطرح شد در واقع بر تفاوت

اساسی هنر مدرن و پسامدرن یا معاصر تاکید داشتند، پرسشهایی مثل:

هنر معاصر و ویژگی های آن چیست؟

تفاوت هنر معاصر و مدرن چیست؟

نسبت هنر معاصر و مدرن با واقعیت چگونه است؟

در دروان هنر کلاسیک به عنوان مثال در اواخر قرن نوزدهم، ایسم ها سعی بر چیره شدن بر یکدیگر داشتند و هر یک جایگزین دیگری میشدند و در صدد از

بین بردن ایسمِ دیگری به خود نیز سر و شلک میدادند(مانند جدال بین نقاشان رمانتیسیسم و رئالیسم) ، اما پس از دست آورد های مارسل دوشان و به

خصوص از دهه ۱۹۶۰ میلادی به این سو، جدال بین ایسم ها به حاشیه رانده شد و با ورود به عرصه پسامدرنیسم، هنر با مقوله همزمانی تکثر ها و تفاسیر

متعدد از واقعیت مواجه شد، اما اینبار این تفاسیر نه در تضاد و جدل با یکدیگر ، بلکه در رابطه ای گفت و گویی قرار گرفتند.

واهیک هارطونیان،متولد سال ۱۳۴۳، تهران، ایران با مدرک تحصیلی دیپلم، نقاش ارمنی تباریست که نزد هانی بال الخاص نقاشی و طراحی را آموخت. شروع

نمایش آثار او از سال ۱۳۷۱ و در کارگاه شخصی هنرمند بوده است . نقاشی های او را می توان به چندین دوره تقسیم کرد ؛ دوره اول اثار او دارای مضامین

ارمنی بود که تا دو نمایشگاه بعدی نیز این مضامین حضور پررنگ داشتند. پس از این دوره، در اثار او، مضامین صریح و انتقادی اجتماعی و نیز اروتیسمی تلخ و

گزنده غلبه می یابد که تا به امروز ادامه دارد ؛ که همین امر او را با دشواری هایی برای برپایی نمایشگاه مواجه می سازد .

او همواره در جستجوی راه های نو و تازه برای بیان تجارب شخصی خود می باشد ؛به همین دلیل در اثار او می توان به تجربه ساخت چندین فیلم کوتاه و همچنین

اجرای چیدمان و پرفورمنس «طرحی از یک طرح» درگالری الهه اشاره نمود.

علیرضا آدمبکان متولد ۱۳۵۵ در تهران با مدرک لیسانس نقاشی تا کنون در چندین نمایشگاه از دهه ۷۰ تا کنون شرکت کرده و همچنین در چندین بینال نیز آثارش

بنمایش در آمده است.

 

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نشست تخصصی مهمان: واهیک هاتونیان و علیرضا آدمبکان، موضوع: هنر و واقعیت

Leave Comment