برچسب: تشست تخصصی

نشست تخصصی مهمان: سیامک بهرام پرور، موضوع: سیر تحول مفهوم عشق از کلاسیک تا مدرن

مهمان این نشست دکتر سیامک بهرام پرور ، نویسنده، مترجم و شاعر بود. موضوع بحث، تحولاتی بود که در مفهوم عشق از ادبیات کلاسیک تا مدرن اتفاق افتاد. وی با رویکردی پژوهشی در رابطه با مقوله عشق، زاویه دید شعرای ایرانی را با یکدیگر مقایسه کرد و در این بحث از کتاب هفتاد سال عاشقانه محمد مختاری به عنوان منبع […]
Read More