برچسب: طراحی تخصصی

نمایشگاه گروهی طراحی تخصصی

نکته ای  درباره اهمیت طراحی امروزه با وجود تعاریف متفاوت از طراحی رسیدن به  تعریفی واحد در رابطه با این معقوله، کاری خطیراست. پیش ازهنر معاصر عموما طراحی را به عنوان پیش طرح می دانستند. نقاش پیش از اینکه نقشی در هم آمیزد برای آموختن و یا مطالعه کردن، دست به طراحی از روی اشیاء می زد تا از آن […]
Read More

نمایشگاه گروهی طراحی تخصصی

بیانیه: تعاریفی که تا کنون از مقوله «طراحی» در جامعه هنری ایران به هنردوستان و مخاطبان هنر معاصر ایران داده شده معمولا تعاریفی کلاسیک بوده که طراحی را صرفا به قلم و کاغذ محدود می کرده است. ما بر آن شدیم تا به طراحی به عنوان مقوله ای مستقل و فراتر از ابزارهای هنر کلاسیک بنگریم. طراحی تخصصی دارای یک […]
Read More

چهارمین دوره نمایشگاه طراحی تخصصی

پروژه ای از بُرجاس/چهارمین نمایشگاه طراحی تخصصی/کیوریتور: مصطفی معصومی در بیانیه نمایشگاه آمده است: طراحی به علت ارتباط مستقیم و بی واسطه ای که بین واقعیت و ذهن هنرمند برقرار می کند، مورد علاقه ی خیل عظیمی از هنرمندان معاصر واقع شد و بوسیله دستاوردهای زبانی هنر های جدید، از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد دچار تغییر و تحول شد […]
Read More