برچسب: عکاسی

نمایشگاه گروهی عکس

پروژه های بُرجاس/عکاسی مفهومی/کیوریتور: شقایق شعبانی بیانیه: در کنار هم قرار گرفتن دو واژه «عکاسی» و «مفهومی» در واقع اشاره ایست به «هنر مفهومی» که مترادف این واژه را منتقدانی چون لوسی اسمیت «تصور ذهنی» نامیدند. این نمایشگاه با یک رسانه ی ثابت یعنی عکاسی به نمایش در آمده، اما در عین حال چون موضوع ثابتی در این نمایشگاه مطرح […]
Read More