برچسب: نمایشگاه انفرادی

نمایشگاه انفرادی طراحی زینب فاطمی

نمایشگاه انفرادی / طراحی و ترکیب مواد/زینب فاطمی/19 آذر 1395/گالری ایسو بیانیه: اشیا در زندگی روزمره ما میتوانند ابزاری باشند برای ملموس کردن هیجانات و احساسات درونیمان. تنهایی، شادی ، هم آغوشی ، انزوا، خشم ، ترس و… فقط کافیست به اشیاهای به ظاهر بی جان اطرافمان نگاه کنیم تا بتوانیم نمودش را در آنان جستجو کنیم. درباره نمایشگاه: هنرمند […]
Read More

نمایشگاه انفرادی تورنگ سلیمانی, مغناطیس 2

نمایشگاه انفرادی/مغناطیس2/تورنگ سلیمانی/گالری ایسو/9 مهر 1395 بیانیه: انتـها ، مسیر پیش روست . مقصـدمـان منتـهی به آن اسـت، به جایی که تمام می شویـم. حال هر چه روشن تر قدم در مسیر بگذاریم هـویت آشنـای خویش را همسوی خود میکنیـم. گـذر زمـان نور پر شده از هویتمـان را بر می تابـاند و مسیر را به انتـهای نا معلوم می کشـاند. […]
Read More

نمایشگاه انفرادی شقایق شعبانی، امحا

نمایشگاه انفرادی / نقاشی، طراحی و ترکیب مواد/ اِمحا /شقایق شعبانی/گالری ایسو/30 مهر 1395 استیتمنت هنرمند: چیزی را در خودت جا میگذاری که ذره ذره چنان جا خشک میکند، روحت را می مکد، جسمت را می مکد و این مدام که به مرگ نزدیک می شوی هنوز حضورش پابرجاست. از وجود تو بعد ها فقط یک چیز میماند: بغضی جامانده […]
Read More

انفرادی مصطفی معصومی، دریازدگی

درباره نمایشگاه  “دریازدگی” انسان به عادت هایش عادت می کند، به مانند جسمی سنگین میل به مرگ می گیرد، باید دستی از بیرون بر او انرژی وارد کند یا در او میلی ذاتی به تجربه انقلاب و جوششی برپا کند. انسان نیز به عادتش خو می کند و آن خو را تنها و یگانه روشی از زندگی می پندارد، ولی […]
Read More

انفرادی فروزان سلیمانی، حسرت بُن

  حسرت : نام گلی است که در ماه آخر زمستان بزیر برف روید و گل کند. پیازی خرد دارد و برگش ببرگ زنبق مانند است و گلی برنگ سرخ روشن و گاه زرد روشن و گاه سپید دارد . و از آن وی را حسرت گویند که وی آرمان دیدار بهار دارد لیکن هیچگاه بهار را نبیند و بعلت […]
Read More

نمایشگاه انفرادی فاخته، سمیه مختاری

نمایشگاه انفرادی “فاخته” /سمیه مختاری/6 اردیبهشت 1398/گالری ایسو درباره نمایشگاه تقابل واقعیت و خیال/مصطفی معصومی پرسوناهای اصلیِ نقاشی/کلاژ های سمیه مختاری زنی دفرمه شده و پیچ و تاب خورده است که در فضایی وهم آلود با سیگاری در دست حس و حالی عاطفی، سیال و در عین حال طنز را به مخاطب القا می کند. شب، ستاره ها، قالیچه ای […]
Read More