برچسب: نمایشگاه گروهی برجاس

نمایشگاه گروهی برجاس در گالری آران

پروژهای بُرجاس/نمایشگاه نقاشی گروه هنری بُرجاس در گالری آران/1395 در بیانیه این نمایشگاه آمده است: نور هویت اشیا را باز می تاباند. جنبش و شدت نور به اشیا هویتی تازه می بخشد و انعکاس نور از پدیده ای، واقعی یکسان سازد. پیوند رویداد های عینی، نسبتی واقعی را در ذهن ببینده محرز می کند. نور های گسترده تر همه ی […]
Read More