برچسب: هنر مفهومی

پرفورمنس مصطفی معصومی، CONTEXT-EXT=?

درباره پروژه: تضاد های دوگانه مانند: نیک/بد، زشت/زیبا، روح/جسم، ذهن/بدن و… همگی محصول دسته بندی و تفسیر بشر از جهان پیرامون و خودش، بعنوان یک فاعل شناسنده و گاه بعنوان یک مفعول تماشاگر است. دوگانه ها چنان در “زبان” کلامی، نوشتاری، دینی، فلسفه و هنر ریشه دوانده اند که در بسیاری اوقات موجب سردرگمی بشر شده اند، که محصول این […]
Read More