برچسب: پروژه های برجاس

نشست تخصصی مهمان: مهرنوش علیمددی، موضوع: بررسی جامعه شناختی نقاشی زنان: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

نشست «بررسی جامعه شناختی نقاشی زنان از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی»_ مهرنوش علی مددی مهرنوش علی مددی، منتقد هنری، نویسنده و پژوهشگر در حوزه هنرهای تجسمی در نشستی با موضوع “بررسی جامعه شناختی نقاشی زنان از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی” با همکاری “پروژه های برجاس” در آذر ماه 1394 میهمان گالری ایسو بود.مطالعه تاریخ هنرهای تجسمی کشور ایران […]
Read More