برچسب: گروه هنری برجاس

نمایشگاه گروهی برجاس در گالری آران

پروژهای بُرجاس/نمایشگاه نقاشی گروه هنری بُرجاس در گالری آران/1395 در بیانیه این نمایشگاه آمده است: نور هویت اشیا را باز می تاباند. جنبش و شدت نور به اشیا هویتی تازه می بخشد و انعکاس نور از پدیده ای، واقعی یکسان سازد. پیوند رویداد های عینی، نسبتی واقعی را در ذهن ببینده محرز می کند. نور های گسترده تر همه ی […]
Read More

نمایشگاه گروهی برجاس درگالری آران

دومین نمایشگاه گروه هنری بُرجاس در گالری “پروژه های آران”/ 6 مرداد ماه 1396 حمید اسدزاده . فروزان سلیمانی . شقایق شعبانی . علی فاضلی . فرزانه قلی زاده . اکبر راد . مصطفی معصومی برای دومین سال اعضای گروه هنری برجاس که حول گالری ایسو در شهر آمل گرد آمده اند، آثار خود را به نمایش می گذارند. هنرمندان […]
Read More