|رویدادها|

|مقیم در مچاله|

آموزشگاه آزاد هنری مقیم در مچاله علاوه بر آموزش نقاشی و هنرهای جدید، زندگی گروهی و هنرِ گفت و گویی را نیز بعنوان پایه و اساس آموزش های خود تاکنون در پی گرفته است. این آموزشگاه در سال 1389 در شهر آمل توسط حمید اسدزاده و فروزان سلیمانی تأسیس شد

|برنامه و رویداد ها|

در استیتمنت گروه برجاس برای این نمایش در شهر درسدنِ آلمان آمده است

محدوده

همه‌چیز از مو باریک‌تر می‌شود؛ گاهی طبیعی‌ترین نیاز چنان در مرز ناامنیِ بین بودن و نبودن سست به نظر می‌رسد که امکان گسستن را هرلحظه فراهم می‌کند. وقتی رابطه به سمت فراموشی برود، وقتی عشق رو به سردی بگراید؛ وقتی حق انتخاب آزاد از بین برود، وقتی تاریخ چنان بی‌اعتبار به نظر آید که گذشته و حال و آینده را گم کنیم و گاهی جغرافیای فرهنگی خود را نیز فراموشمان بشود. گاهی ترس تو را به قانع شدن به آنچه هستی وادار می‌کند و گاهی تو به دنبال محدوده ازدست‌رفته خود می‌گردی.

ادامه مطلب >

|مروری بر کلکسیون ها|